Individuelle forløb

Individuel terapi

Jeg tilbyder individuel terapi af en times varighed (60 min). Det er muligt at booke 90 min og man kan for det meste forlænge sessionen med en halv time, hvis jeg ikke har klienter umiddelbart efter.

En session tager altid afsæt i kontakt og tillid, samt udviklingen af en tryg relation der danner forgrund og baggrund for det dybere terapeutiske arbejde. Det terapeutiske arbejde er vækst – og procesorienteret med afsæt i dine ressourcer.

Sessionen starter og slutter altid på klokkeslæt. I sessionen afsættes der tid til at booke en ny aftale. Det er altid dig, der sætter dagsorden og bære ansvaret for at vi får talt om det du ønsker at arbejde med.

Jeg vil undervejs støtte dig i at udfolde temaer og problematikker der opstår undervejs. Følge op på hypoteser, vidensdele og intervenere meningsgivende i det omfang, der er behov for det.

Omgangsformen er åben og ærlig – hvilke er forudsætninger for et givtigt samarbejde.

Bliver du forhindret i at møde frem til en aftalt session, kan du melde afbud op til 3 timer før sessionens start. Ved udeblivelse er der et No Show gebyr på 50%.