Om mig

Erfaringer og uddannelser

Igennem mit arbejdsliv har jeg primært arbejdet med mennesker. Med mennesker i krise, nød, sorg, længsel og håb.

Jeg har arbejdet med hjemmeløse mennesker (herberg). Jeg har arbejdet med udsatte mennesker med eller uden en psykiatrisk diagnose (bosteder og andre institutioner) og jeg har arbejdet med sultne mennesker (på cafeer og restauranter).

Jeg har arbejdet frivilligt, rådgivende, pædagogiske og servicerende.

Altid med afsæt i den enkeltes behov.

Jeg hedder Mia Hangaard Andersen og har en uddannelsesmæssig baggrund som folkeskolelærer.

Jeg har siden taget en kandidat i pædagogisk psykologi og i sommeren 2020 blev jeg færdiguddannet som psykoterapeut ved EFT-instituttet i København.

Efter min bestået eksamen blev jeg medlem af Dansk Psykoterapeutforening og må derfor tilføje et MPF til min titel.

Om terapi

Der er ingen, der kender dig bedre end dig. Men nogle gange kan man have mistet sig selv så meget af syne, at man kan have brug for hjælp til at finde sig igen.

Ofte bliver jeg spurgt, hvad man skal fejle for at gå i terapi. Intet, svarer jeg lige så ofte. Det skal være nysgerrigheden og måske længslen, der drive dig. Det er nemlig ikke sygdom i sig selv, der gør terapi interessant eller hjælpsomt og det er ikke altid eller kun sygdom, der giver en lov, ret eller brug for at gå i terapi.

Hvem har gavn af terapi?

Jeg vil anbefale et terapeutisk forløb til alle. For hvordan lærer du dig selv bedre at kende end at tale om dig selv og ikke mindst med dig selv. I terapi er det mere en samtale med dig selv end det er en formidling af dig selv til terapeuten, som så derefter evaluerer dig og fortæller, hvad du skal gøre herefter. Det er i det terapeutiske rum – i samarbejde med terapeuten, du får mulighed for at stille alle de uudtalte spørgsmål, der kan have en tendens til at hober sig op inden i os, fordi vi har en tendens til at komprimere dem og stable dem i visheden om, at de er forkerte, irrelevante eller at vi kan kigge på dem senere.

Alle de små spørgsmål og usikkerheder, sansninger og følelser mener jeg bærer nøglen til selverkendelse og til en samling og udvikling af selvet. Når man får de små aha-oplevelser ala; ahhh, nu forstår jeg hvorfor…, nu ved jeg at… osv. kan alle de små erkendelser føre til enten en accept af tingenes tilstand eller en aktiv og bevidst proces i retningen af at gøre noget andet, at skabe forandring og at lære sine behov at kende. Og når man kender sine behov, kender man sig selv.

Hvordan gør man terapi?

Kodeordet i min praksis er ligeværdighed og samarbejde. Jeg lægger vægt på at vi i vores sessioner nysgerrigt undersøger og udforsker det som du bringer med i terapien. Om det drejer sig om følelser af utilstrækkelighed med børnene eller kollegerne, en undren over gentagende uhensigtsmæssig adfærd i fx sociale relationer, lysten til at hævde dig og kræve din ret, uden at vide, hvad det præcist er for dig eller hvordan du kan opnå det, er mit ærinde at stille mig til rådighed som dit vidne, din støtte, din arbejdskammerat om du vil, indtil du når derhen, hvor det er godt at være dig.

Som din terapeut kommer jeg langtfra til at kende dig bedre end du gør og jeg kommer ikke til at vide bedre end dig selv, hvad der er godt for dig. Derimod ved jeg, at du med min ubetinget accept, mit autentiske nærvær og min omsorgsfulde nysgerrighed vil få mulighed for opdage og udforske de dybere aspekter af din egen indre verden og dermed få mulighed for at kende dig selv.

OM EFT

EFT (Emotions Fokuseret Psykoterapi) er en evidensbasseret terapiform udviklet af bl.a. Leslie Greenberg. Retningen er procesorienteret i modsætning til diagnose-orienteret og tager et nødvendigt udgangspunkt i tilknytningsteorien bl.a. med afsæt i John Bowlby.

At arbejde EFT’esk vil sige, at arbejder relationelt, fænomenologisk, eksistentielt og gestaltterapeutisk. Disse afsæt har jeg erfaringer med bedst imødekommer mennesker der ønsker og søger forandring.

Det meste af mit arbejdsliv har jeg arbejdet med mennesker i udsatte positioner – mennesker i krise, mennesker i sorg, mennesker i protest, mennesker i længsel, mennesker midt i livet – på godt og ondt!

Min erfaring er at bliver vi mødt autentisk og empatisk, bliver livet lettere at begribe, forstå, acceptere og leve.