Om os

Hvem er bag

Mia er et menneske der igennem uddannelser og en livslang søgen efter selvaccept og selvkærlighed har besluttet sig at gøre sit til at fremelske verdens- og livets storslåethed fra sit lille hjørne af verden. For at kunne vende blikket imødekommende udad må vi starte med at kærligt kig indad og tale om alt det, der larmer, smerter, undrer og niver.

Mia har en uddannelsesmæssig baggrund som folkeskolelærer og har siden taget en kandidat i pædagogisk psykologi. I sommeren 2020 blev hun færdiguddannet som psykoterapeut ved EFT-instituttet i København og blev efter sin bestået eksamen medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Hvad er EFT

EFT (Emotions Fokuseret Psykoterapi) er en evidensbasseret terapiform udviklet af bl.a. Leslie Greenberg. Retningen er procesorienteret i modsætning til diagnose-orienteret og tager et nødvendigt udgangspunkt i tilknytningsteorien bl.a. med afsæt i John Bowlby.

At arbejde EFT’esk vil sige, at arbejder relationelt, fænomenologisk, eksistentielt og gestaltterapeutisk. Disse afsæt har Mia erfaringer med bedst imødekommer mennesker der ønsker og søger forandring.

Det meste af Mias arbejdsliv har hun arbejdet med mennesker i udsatte positioner – mennesker i krise, mennesker i sorg, mennesker i protest, mennesker i længsel, mennesker midt i livet – på godt og ondt!

Fælles for os alle er; at bliver vi mødt autentisk og empatisk, bliver livet lettere at begribe, forstå, acceptere og leve.